1,2,3...KĀNA!

"1,2,3…KĀNA" nedēļas nogales - alternatīva Kānas vasaras sesija programma! 

Tā ir 3 nedēļas nogaļu programma, lai parūpētos par attiecībām pārī.  Mēs jums piedāvājam 7 noteiktam tematam veltītas dienas, sadalītas 3 nedēļas nogalēs, kurās no jauna atrast jēgu attiecībām pārī, ģimenes dzīvei, sevis veltīšanai ...Dalīties, atklāt, ka Dievs darbojas mūsu pārī... un kopā svinēt svētkus.

2020. gada rudenī pirmo reizi Latvijā notika "1,2,3...Kāna" nedēļas nogales divās vietās Latvijā - Liepājā, kopienas Chemin Neuf mājā, Atmodas bulvārī 15 un Raunas novada, Drustu pagasta viesu namā "Pļavnas".  

 

2022. gadā notiks  "1,2,3...Kāna" Liepājā!!!

Kāna 1/  23. - 25. septembris (piektdienas vakarā iebrauc, iekārtojas)

Kāna 2/ 13.-16. oktobris ( ceturtdienas vakarā iebrauc, iekārtojas)

Kāna 3/ 28. - 30. oktobris ( piektdienas vakarā iebrauc, iekārtojas)

 

 

PIETEIKTIES ŠEIT ⇒

:)