Pietiekuma anketa

 Reģistrācijas kārtība: 

  1. Aizpildīt pieteikuma anketu
  2. Divu nedēļu laikā ar Jums sazināsies Kānas brālību atbildīgā persona
  3. Jūsu reģistrācija būs pabeigta, veicot 60 eur avansa iemaksu (atsakot dalību, avanss NETIEK atgriezts)

Aizpildiet pieteikuma formu

Pasākums

Vīrs

sieva

Vārds
Uzvārds
Dzimš.dati(GGGG-MM-DD)
Laulības datums (GGGG-MM-DD)
Draudze
Rajons, pilsēta
Apdzīvota vieta, iela
Tālruņa Nr.
E-pasts

Mūsu bērnu vārdi

 

Dzimšanas datumi

(GGGG-MM-DD)

 

:)