Pietiekuma anketa 2023

 Reģistrācijas kārtība: 

  1. Aizpildīt pieteikuma anketu
  2. Divu nedēļu laikā ar Jums sazināsies Kānas brālību atbildīgā persona

Aizpildiet pieteikuma formu

Pasākums

Vīrs

sieva

Vārds
Uzvārds
Dzimš.dati(GGGG-MM-DD)
Laulības datums (GGGG-MM-DD)
Draudze
Rajons, pilsēta
Apdzīvota vieta, iela
Tālruņa Nr.
E-pasts

Mūsu bērnu vārdi

 

Dzimšanas datumi

(GGGG-MM-DD)

 

:)